مهندس مهدی قلی بیگی

_________________________________

سمت: مدیریت بیمارستان حضرت فاطمه (س) دماوند

 

جهت دانلود فایل رزومه کلیک کنید

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب