دندانپزشکان

دندانپزشکان

لیست دندانپزشکان کلینیک دندان

دسته بندی :‌ 84

فعالیت کلینیک دندانپزشکی بیمارستان حضرت فاطمه (س) دماوند

 

پزشک روز های حضور در کلینیک دندان نوبت دهی
دکتر درسا اعتمادیان شنبه تا پنجشنبه به صورت حضوری
دکتر عطیه نظری شنبه تا پنجشنبه به صورت حضوری
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب